Sähkösuunnittelu

Meiltä sähkösuunnittelu alan uusimpien standardien mukaisesti. Olemme käyttäneet suomalaista Cads –sähkösuunnitteluohjelmaa yrityksemme perustamisesta lähtien, vuodesta -87. Myöhemmin olemme ottaneet käyttöön Autocad ja ePlan –suunniteluohjelmat, joiden avulla sähkösuunnittelu voidaan tehdä asiakkaan toiveiden ja voimassa olevien säädösten mukaisesti.
 

Sähkösuunnittelu teollisuuteen

Työmme menee suurelta osin teollisuuteen eri aloille. Olemme tehneet projekteja puu-, parketti-,eriste-, ohutlevy-,elintarvike-,lääke-, panimoteollisuuteen ja kaukolämpölaitoksiin. Meillä on kokemusta koneiden sähkösuunnitelusta (tavallisesti kappaletavara-automaatioon liittyviä koneita tai linjoja), prossien sähkö- ja instrumentointisuunnittelusta (esim. lämpölaitokset). Erikoisimpana projektina meillä on ollut pienlossin automaatio- ja sähkösuunnittelu. Siinä pienlossin releohjaukset korvattiin Mitsubishin logiikalla. Tyypillisten teollisuustilojen lisäksi olemme tehneet sähkösuunnitelmia räjähdysvaarallisiin tiloihin, elintarviketuotantotiloihin ja lääketeollisuuteen. Olemme käyttäneet useita eri logiikoita (esim. Siemens S5/S7/TIA Portal, Beckhoff, Omron, Mitsubishi, Lenze) ja erilaisia väyläratkaisuja (Profibus,Profinet,Ethernet,DeviceNet).

Projekteissa on ollut oikosulkumoottoreita, taajuusmuuttajia (useita eri merkkejä, esim. Siemens, Unidrive, Mitsubishi, ABB ), servoja (useita eri merkkejä esim. Siemens, Unidrive, Lenze), tasavirtamoottoreita (muutama vuosikymmen sitten).
 

Sähkösuunnittelu ja modernisointiprojektit

Erilaisissa modernisointiprojekteissa teemme sähkösuunnitelmat, joiden perusteella vaihto ja kytkennän muutokset on helppo tehdä. Sähkösuunnitelmien selkeys vähentää virhekytkentöjä.

Koneiden turvajärjestelmien tasoa määrittelee koneturvallisuusmääräykset. Konevalmistaja tekee riskiarvion ja yhdessä sähkösuunnittelijan kanssa määritellään turvalaitteet. Usein varsinkin monimutkaisissa turvajärjestelmissä käytetään ohjelmoitavaa turvalogiikkaa. Pienemmät järjestelmät tehdään perinteisillä turvareleillä ja monimutkaisemmat erilaisilla turvalogiikoilla. Olemme käyttäneet projekteissamma seuraavia turvalogiikoita: Siemens S5/S7/TIA Portal, Sick, Pluto.