Automaatiosuunnittelu

Automaatiosuunnittelu varmalla ammattitaidolla. Meillä on kokemusta useista ohjelmoitavista logiikoista (Siemens S5/S7/TIA Portal, Beckhoff, Omron, Mitsubishi, Lenze), erilaisista väyläratkaisuista (Profibus,Profinet,Ethernet,DeviceNet) . Toimittamamme käyttöliittymät ovat yksittäisistä päätteistä monipuolisiin valvomoratkaisuihin (WinCC, InTouch, TIA Portal).

Meiltä automaatiosuunnittelu yksittäisistä koneista aina suuriin linjakokonaisuuksiin. Toimitukseemme kuluu tavallisesti suunnittelu, käyttöönotto ja koulutus. Toimituksen jälkeen olemme avustaneet laitteiston ylläpidossa: muutoksista, kehityksestä, kunnossapidosta. Kauan toimineena meille tule vieläkin kyselyjä ja tukipyyntöjä laitteistoista, jotka on toimitettu 1990 –luvulla. Asiakkaamme ovat tottuneet luottamaan siihen, että meiltä löytyy tukea vielä vuosienkin jälkeen. Useimpiin toimituksiimme on ylläpitoa helpottamaan toteutettu etäyhteys. Osaan toimituksiin on kuulunut myös keskusten ja logiikan hankinta sekä asennus. Keskusten ja logiikan toimitus on ollut tavallista modernisointiprojekteissa. Näissä vanha ohjausjärjestelmä korvataan uudella. Tyypillisesti on Siemens S5 –järjestelmän tilalle toimitettu Siemens S7 tai Siemens TIA –portaalin logiikat ja vanhan paneelin tilalle esim. TP1200. Olemme toimittaneet uuden logiikan myös muihin vanhoihin laitteistoihin kuin S5.
 

Automaatiosuunnittelu ja tuotannon ylläpito

Automaatiosuunnittelu ja kunnossapitopalveluumme kuuluvat myös muiden toimittamat laitteet. Tällaisissa tapauksissa avustamme tarvittaessa koko tehtaan tuotannon ylläpidossa. Varsinkin tapauksissa, joissa on kohtuullisen vanhoja ohjausjärjestelmiä, on pitkä kokemuksemme eduksi.
 

Raportit

Toteuttamamme automaatiosuunnittelu kattaa myös erilaiset raportointitehtävät. Nämä ovat vaihdelleet pelkän raakatietojen tuottamisesta aina valmiisiin raportteihin. Tyypillisesti raakaraportti kirjoitetaan tietokantaan (joko paikalliseen- tai tehdastietokantaan) ja laitoksen oma IT-osasto loihtii datasta raportit. Olemme suunnitelleet yksinkertaisen liityntäohjelman ohjelmoitavan logiikan ja raporttitietokannan välille. Ohjelma voidaan asentaa olemassa olevaan tietokoneeseen (jolla on yhteys logiikkaan ja tehdasverkkoon). Ohjelma on konfiguroitavissa eli ohjelmointia ei välttämättä tarvita kun ohjelmaa käyttöönotetaan. Ohjelma osaa liittyä aina Access –tietokannasta eri toimittajien SQL –tietokantaan. Ohjelma osaa kerätä erilaista häiriö-, seisakki-, tuotantotietoja. Häiriöaikoja (tuotanto on seis) on mahdollista kerätää niin ,että käyttäjät antavat yksilöidyn häiriösyyn tai logiikkaohjelma päättelee seisakin aiheuttajan. Järjestelmällä pysytään kerämään hyvinkin lyhyitä seisakkeja, joita ei muuten pystyttäisi jäljittämään. Lisäksi kerätään vuorokohtaiset ja tuotantoeräkohtaiset tuotantoraportit. Vaikka raportti on vuoro- tai tuotantoeräkohtainen, ohjelma tallentaa tiedot esim. 1 minuutin välein (talletusväli on mahdollista muuttaa). Näin on mahdollista analysoida raportista miten häiriöt ja tuontanto vaihtelee työpäivän aikana.
 

Työstökoneet

Meillä on ohjelmisto, joka osaa lukea CAD –ohjelman tuottamaa työstöohjetta ja siirtää tiedot (optimoiden) työstökoneen ymmärtämäksi ohjaukseksi. Näitä ohjelmistoja on toimiettu eri teollisuuden aloille mm. Suomeen, Viroon, Venäjälle.

Automaatiosuunnittelu luotettavasti ja kokemuksella – ota yhteyttä.